Realizacje

 1. 1. Miejscowość Ryki

  Wykonanie części opisowej programu funkcjonalno-użytkowego oraz obliczeń planowanych kosztów robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa  modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemami kanalizacji zbiorczej w Rykach.”

 2. 2. Oczyszczalnia ścieków w Świebodzinie

  Wykonanie oprogramowania sterowników oraz SCADA

 3. 3. Oczyszczalnia ścieków w Lebiedziach gm. Sterdyń

  Wykonanie oprogramowania sterowników i SCADA

 4. 4. Oczyszczalnia ścieków w Miedznej

  Wykonanie oprogramowania sterowników i projektu wykonawczego branży elektrycznej i AKPiA

 5. 5. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jedlina gm. Wodynie

  Wykonanie oprogramowania sterowników i SCADA

 6. 6. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Przygody gm. Suchożebry

  Wykonanie oprogramowania sterowników i SCADA

 7. 7. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Czemierniki

  Wykonanie oprogramowania sterowników i SCADA

 8. 8. Miejscowość Radzyń Podlaski

  Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej w ramach zagospodarowania ścieków sanitarnych i rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy

 9. 8. Miejscowość Radzyń Podlaski

  Opracowanie Koncepcji Programowo Przestrzennej w ramach zagospodarowania ścieków sanitarnych i rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy

 10. ROK 2012

 11. 9. Oczyszczalnia ścieków w Szydłowie

  Wykonanie oprogramowania  uruchomienie systemu automatyki.
  Prefabrykacja szafy automatyki oraz rozdzielnicy zasilającej.

 12. 10. Oczyszczalnia ścieków w Sulikowie

  Wykonanie oprogramowania i uruchomienie systemu automatyki oczyszczalni oraz przepompowni i tłoczni.
  Prefabrykacja szafy automatyki.
  Rozruch mechaniczny oraz technologiczny oczyszczalni ścieków.
  Nadzór gwarancyjny nad pracą urządzeń i instalacji technologicznych.
  Serwis gwarancyjny awarii mechanicznych i elektrycznych.

 13. 11. KGHM Polska Miedź S.A w Głogowie

  Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej tras kablowych.
  Wykonanie instalacji elektrycznych dla kotłów odzysknicowych w ramach budowy bloków gazowo-parowych.

 14. 12. KGHM Polska Miedź S.A w Polkowicach

  Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej tras kablowych.
  Wykonanie instalacji elektrycznych dla kotłów odzysknicowych w ramach budowy bloków gazowo-parowych.

 15. 13. Hala produkcyjna Eltur Serwis Sp. z o.o

  Dostawa rozdzielni sprężarkowni

 16. 14. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowa, gm. Potworów

  Przebudowa słupowej stacji transformatorowej
  Wykonanie linii kablowych nn
  Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej<
  Dostawa rozdzielnic elektrycznych i szaf automatyki
  Oprogramowanie sterownika i pulpitu operatorskiego GSM
  Uruchomienie automatyki wraz ze szkoleniem obsługi

 17. 15. Modernizacja automatyki Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Borysławicach dla miasta Błaszki

  Dostawa, montaż i uruchomienie szafy automatyki<
  Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej

 18. 16. Budowa biologiczno- mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubięcin

  Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy głównej, technologicznej, szafy automatyki
  Wykonanie linii kablowych nn
  Wykonanie linii napowietrznej 15kV
  Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej
  Uruchomienie automatyki wraz ze szkoleniem obsługi

 19. 17. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hucie Miedzi Cedynia

  Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy głównej, technologicznej, szafy automatyki
  Wykonanie linii kablowych nn
  Położenie światłowodów
  Wymiana transformatorów
  Wykonanie systemu monitoringu terenu

 20. 18. Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni we Lwówku Śląskim

  Dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw
  Wykonanie linii kablowych nn
  Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury do pomiaru tlenu i amoniaku
  Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji

 21. 19. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie

  Wykonanie systemu sterowania automatyki wraz z wizualizacją

 22. ROK 2015

 23. 20. Modernizacja systemu monitoringu i sterowania pracą oczyszczalni ścieków w Bukownie

  Dostawa, montaż i uruchomienie szafy automatyki
  Dostawa stacji dyspozytorskiej
  Wykonanie systemu sterowania automatyki wraz z wizualizacją

 24. 21. Wykonanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Dęblinie. Przepustowość 2800 m3/d

 25. 22. Wykonanie projektu budowlanego dla oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/d z możliwością
  zwiększenia przepustowości części mechanicznej do 1200 m3/d

 26. 23. Modernizacja systemu napowietrznia na oczyszczalni ścieków w Choruli o przepustowości 1250 m3/d

  Wykonanie projektu
  Modernizacja części elektrycznej oraz automatyki
  Rozruch systemu oraz optymalizacja procesu

 27. 24. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pokrzywnicy

  Wykonanie linii kablowych NN i instalacji odgromowych
  Wykonanie oświetlenia terenu
  Dostawa rozdzielnicy elektrycznej wraz z uruchomieniem układów SZR
  Oprogramowanie sterownika i pulpitu operatorskiego
  Rozruch automatyki
  Dostawa aparatury kontrolno pomiarowej
  Wykonanie dokumentacji powykonawczej

 28. 25. Remont oczyszczlani ścieków w Skrzynnie

 29. 26. Dostawa rozdzielnic elektrycznych w ilości 87 kpl dla budynku wielorodzinnego we Wrocławiu

 30. 27. Dostawa rozdzielnic elektrycznych w ilości 8 kpl dla Galerii Handlowej Jurowiecka w Białymstoku

 31. 28. Wymiana awaryjnej kraty mechanicznej na sito oraz instalacja przenośnika skratek z sitopiaskownika
  na pompowni głównej oczyszczalni ścieków w Rowach na zasadach zaprojektuj i wybuduj

  Wykonanie projektu instalacji elektrycznych
  Dostawa szafy sterowniczej
  Wykonanie wizualiacji stanu napędów
  Dostawa rozdzielnicy elektrycznej
  Wykonanie funkcji rozładowania przenośnika po zatrzymaniu sitopiaskownika oraz komunikacji z istniejącą szafą sitopiaskownika
  Wykonanie dokumentacji powykonawczej

 32. 29. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy

  Wykonanie oprogramowania sterowników
  Wykonanie systemu SCADA w układzie rozporoszynym sterowników z zachowanie redundancji systemu

 33. 30. Dostawa rozdzielnicy T-G dla budynku przedszkola przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu

 34. 31. Wykonanie, montaż i uruchomienie szafki zasilająco-sterowniczej SZS sito-piaskownika na oczyszczalni ścieków w m. Bolesław gm. Laski

 35. 32. Wykonanie rozdzielnicy ROP dla „ Park Langiewicza” we Wrocławiu

 36. 33. Wykonanie rozdzielnicy RG dla budynku wielorodzinnego przy ul. Traugutta we Wrocławiu

 37. 34.Wykonanie, montaż i uruchomienie rozdzielnic SP1 i SP2 dla „ZEW KOGENERACJA SA SKŁADOWISKO KAMIEŃ”

 38. 35.Dostawa , montaż i uruchomienie szafy sterowniczej wraz elementami AKPiA oraz okablowaniem uruchomieniem urządzeń technologicznych w zbiorniku retencyjnym w Janowie Podlaskim

 39. 36.Wykonanie rozdzielnic RK , RPW dla inwestycji „ Zielona Klecina” we Wrocławiu

 40. 37.Wykonanie rozdzielnic RG, RK, RT dla budynku kurnika w Jabłonnej gm. Rakoniewice

 41. 38.Wykonanie rozdzielnic R1-S,R3-4, R4-S dla „Promenady ZITA” we Wrocławiu

 42. 39.Wykonanie rozdzielnic RO, RG dla budynku Kościoła pw. Św Józefa w Oławie

 43. 40.Wykonanie skrzynki zasilająco-sterującej oświetleniem T-23 dla nowego bloku EC „ Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju

 44. 41. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego- etap I

  Dostawa rozdzielnic elektrycznych
  Dostawa szaf sterowania klapami ppoż.
  Dostawa szaf automatyki HVAC
  Wykonanie automatyki HVAC
  Wykonanie instalacji elektrycznych dla obiektów: Budynek Obsługi Zbiornika, Budynek Socjalno Gospodarczy
  Wykonanie instalacji sterowniczych dla obiektów: Budynek Obsługi Zbiornika, Budynek Socjalno Gospodarczy
  Wykonanie instalacji niskoprądowych dla obiektów: Budynek Obsługi Zbiornika, Budynek Socjalno Gospodarczy
  Wykonanie dokumentacji powykonawczej