Kontakt

Biuro Projektowo Techniczne Eko Sp. z o.o.
Ul. Rolna 38
54-111 Wrocław

KRS: 0000261078
Dla: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej- VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9522009996
REGON: 140644690

Tel. (71) 727 75 29
e-mail bpt-eko@bpt-eko.pl

Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN


Wyświetl większą mapę