O nas

Biuro Projektowo Techniczne Eko Sp. z o.o. z Wrocławia od 2007 roku aktywnie uczestniczy w opracowywaniu koncepcji, założeń, opinii technicznych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji na terenie całego kraju. Nasze działania oparte są o wiedzę i doświadczenie projektantów z takiego zakresu branż jak:

  • Elektryka
  • Technologia
  • Automatyka

Dokumentacja stanowi wstęp do  przeprowadzenia inwestycji. Dzięki niej Inwestor jest w stanie spojrzeć na zadanie z szerszej perspektywy. Stąd tak ważnym jest aby była opracowana w sposób profesjonalny z uwzględnieniem różnych wariantów. Wysoka jakość dokumentacji sprawia, że prace wykonawcze mogą być przeprowadzone sprawnie, co z kolei zapewnia Zamawiającemu poczucie bezpieczeństwa.
Nabyte doświadczenie i wiedza pozwalają nam na tworzenie programów SCADA, służących do zarządzania obiektami przemysłowymi. Dzięki naszym produktom, rozwiązania oparte o czynnik ludzki zostają zastąpione w pełni zautomatyzowanymi procesami. Jak najmniejszy udział człowieka, to założenie które przyświeca większości nowoczesnych fabryk, zakładów, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. Automatyka pozwala na zwiększenie jakości, wydajności oraz bezpieczeństwa pracy – zakładając, że najbardziej zawodny jest czynnik ludzki. Zgodnie ze współczesnymi trendami, człowiek ma stanowić jedynie nadzorcę, czuwającego nad prawidłowością zachodzących procesów.
Nasza firma pozostaje w stałej współpracy z innymi firmami z naszego kraju, tym samym posiadamy możliwość pełnego przeprowadzenia inwestycji od fazy planowania poprzez przygotowanie dokumentacji aż po oddanie obiektu pod klucz.